Wydrukuj

Jeśli jesteś pewny, że głowica jest w odpowiednim położeniu, rozpocznij wydruk. Pierwszą warstwę drukuj wolniej aby zapewnić prawidłowe przyleganie wydruku do podkładki.